Diamenty & Brylanty | Dostawa w 24h
USD | PLN | EUR        

4C diamentów

Diamenty inwestycyjne

Inwestycja pozbawiona ryzyka jest iluzją.
Każda decyzja inwestycyjna obarczona jest ryzykiem. Rozważne projekty mogą różnić się (i na ogół różnią się) pod względem ryzyka. Wpływa to naturalnie na atrakcyjność wyborów inwestycyjnych. Ale niezależnie od wyboru instrumentu finansowego, podstawowa zasada inwestycyjna brzmi: C < W, gdzie C – to cena zakupu, a W – to wartość.

Dlatego oferujemy Państwu bezpieczne inwestycje w diamenty o najwyższej jakości, wyjątkowych kryteriach i w najlepszych cenach.
Diamenty inwestycyjne, lokacyjne to niezaprzeczalnie bezpieczna inwestycja ze względu na swoje cechy:

  • dyskrecja (5 karatowy diament, czyli 1 gram, posiada wymiary 11,00 mm x 6,70 mm);
  • gwarantowana aprecjacja;
  • płynność (rosnący popyt na diamenty gwarantuje odsprzedaż w dowolnym czasie i miejscu);
  • brak kosztów zarządzania i utrzymania;
  • diament nie ulega spaleniu;
  • nie rozpuszcza się w kwasach;
  • nie pęka pod wpływem temperatury;
  • jest najtwardszym minerałem występującym w przyrodzie;
  • diamenty są piękne, unikalne i wieczne.

Wszystkie oferowane przez nas diamenty inwestycyjne są starannie wyselekcjonowane przez naszych ekspertów posiadających międzynarodowe kwalifikacje oraz są certyfikowane przez renomowane instytuty gemmologiczne: HRD, GIA lub IGI.
Jeśli podejmą Państwo decyzję o ulokowaniu środków finansowych w diamenty, to skomponujemy Państwu portfel diamentów lokacyjnych, który nie tylko spełni podstawowe oczekiwania każdego inwestora (C<W), ale przede wszystkim zapewni stabilny wzrost zainwestowanego kapitału.

Atrakcyjność naszej oferty wynika z faktu, że wszystkie diamenty kupujemy bezpośrednio na giełdzie diamentów w Antwerpii (Beurs voor Diamanthandel) lub bezpośrednio od firm posiadających własne szlifiernie w Antwerpii, Izraelu lub Indiach, a maksymalny czas realizacji wynosi 14 dni od dnia złożenia zamówienia.
Nie przekonujemy do inwestowania w diamenty, a jedynie pomagamy w nabyciu właściwych diamentów inwestycyjnych, lokacyjnych tym wszystkim, którzy dostrzegają fakt, że diamenty są kapitałem.


www.DiamentyInwestycyjne.com

ŚWIATOWY RYNEK DIAMENTÓW - TRENDY CENOWE
Ceny wysokiej jakości diamentów surowych i oszlifowanych stale rosną. Wynika to z powolnego wyczerpywania się złóż, znacznego wzrostu popytu w krajach azjatyckich oraz dywersyfikacji portfela inwestycyjnego i traktowania zakupu diamentów jako długoterminowej lokaty kapitału.

Diamenty surowe
Od czasu prywatyzacji De Beers w 2001 r. spółka w założeniach polityki cenowej zadecydowała o nie podawaniu do publicznej wiadomości cen surowca diamentowego sprzedawanego przez Diamond Trading Co. Jednak z raportu opublikowanego przez Bonas-Couzyn Ltd., firmę maklerską zajmującą się pośrednictwem w kupnie-sprzedaży i badaniem rynku diamentów surowych, sightholdera De Beers wynika, że ceny selekcjonowanego surowca wzrosły od maja 2009 r. o ponad ok. 25% (tab. 1). Wzrost dotyczy głównie wysokiej jakości kryształów oktaedrycznych (sawable 1) i dodekaedrycznych (sawable 2) oraz chipsów. Ponieważ ceny diamentów oszlifowanych nie rosną ze względu na ogólnoświatowy kryzys i wyprzedaż zapasów, należy spodziewać się znacznego wzrostu cen kamieni szlifowanych z nowo zakupionego surowca.
Data
Klasa selekcjonowanego surowca diamentowego
Cena wysokiej jakości sawables 4-8 grs [%]
Cena regularnych sawables 4-8 grs [%]
Cena chips 4-8 grs [%]
Sawables 3 grs [%]
Wielkość 0.30-0.75 ct
Mela 0.10-0.15 ct
Maj 2009
100.0
100.0
100.0
100.0
Maj 2010
114.9
113.8
125.3
115.1
Tabela 1. Wzrost cen surowca diamentowego

Rok
Cena diamentów 0.50 ct [%]
Cena diamentów 1.00 ct [%]
1973
100.0
100.0
1980
402.0
636.9
1985
182.6
166.0
1990
260.5
248.2
1995
266.3
254.2
2000
273.9
283.0
2005
262.2
330.4
2008
265.2
370.5
Tabela 2. Wzrost cen brylantów w USD w latach 1973-2008

Antwerp Diamond Index
Indeks opracowany przez Wysoką Radę Diamentów (HRD), przedstawia zmiany średnich cen brylantów - o masie 0.50-1.00 karata, o czystości od czyste pod lupą (LC) do VS2 i barwie najczystsza biel (E) do biel (H) - na rynku antwerpskim (belgijskim). Z opublikowanych danych wynika, że w latach 1973-2008 (przyjmując rok 1973 za 100%) ceny brylantów 0.50 karatowych wzrosły o ponad 165%, natomiast 1.00 karatowych o ponad 270%. Najwyższe ceny brylanty osiągnęły w 1980 r., odpowiednio 402.8% i 636.9%, przy czym potem do roku 1985 systematycznie spadały do wartości odpowiednio 182.6% i 166.0%. Od 1985 r. ceny brylantów powoli, jednak stale rosną (tab. 2, wykres 1).

Wykres                                                              Wykres 1. Wzrost cen brylantów 0.50 ct i 1.00 ct w [%] w latach 1973-2008

Trendy wzrostu cen diamentów w ujęciu historycznym
Ceny w USD wysokiej jakości brylantów o masie 1.00-1.39 ct, czystości lupowo czysty (LC) i barwie najczystsza biel (D), wzrosły w latach 1960-2010 o ok. 840% (wykres 2). Przyczyną tak wysokiego wzrostu cen jest brak surowca, bowiem rocznie produkowanych jest jedynie ok. 750 brylantów o takiej jakości. Z kolei uzyskanie tak niewielkiej ilości kamieni wymaga wydobycia ok. 800 000 000 ton kimberlitu. Garet Penny z De Beers stwierdził w jednym z wywiadów z 2010 r., że kontynuacja wydobycia na powyższym poziomie może doprowadzić w ciągu najbliższych 20 lat do całkowitego wyeksploatowania złóż produkujących diamenty wysokiej jakości.

Wykres 2                                                                    Wykres 2. Wzrost cen brylantów w USD o masie 1.00-1.39 ct, czystości LC i barwie D w latach 1960-2010

Według analiz Antwerp World Diamond Trade Center (Belgia) ceny takich brylantów w latach 1949-1960 rosły w tempie 15% rocznie. W następnych dekadach pomiędzy 1960 a 2010 r. zwyżki cen w odniesieniu do poprzedniej dekady wyglądały w następujący sposób:
1960-1970 - 155%
1970-1980 -   52%
1980-1990 -   32%
1990-2000 -     9%
2000-2010 -   68%.

W perspektywie kolejnych lat należy spodziewać się znacznego wzrostu cen wysokiej jakości brylantów z kilku powodów:
1/ gospodarka światowa wychodzi lub wyjdzie z kryzysu ekonomicznego, głównie chodzi o rynek amerykański, największy na świecie pod względem wielkości konsumpcji diamentów (ponad 50%);
2/ występują braki w dostawach dobrej jakości surowca a jego ceny stale rosną;
3/ złoża diamentów powoli się wyczerpują, a przewidywane terminy eksploatacji dotychczas pracujących kopalni podziemnych określa się na 2020 r.;
4/ wzrasta w szybkim tempie zapotrzebowanie na diamenty na nowych rynkach azjatyckich (Chiny, Korea, Tajwan).


powiadom znajomych:

zrozumiałem X
Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie.